Spolufinancování Evropské unie

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – PROWORK spol. s r.o.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013624

Charakteristika hlavních cílů projektu:
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Zaměstnanci společnosti se zúčastní vzdělávacích aktivit z oblastí: Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy.

Na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – PROWORK spol. s r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.

Název projektu: Vývoj exkluzivní židle Rocket
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002866

Předmětem projektu byl vývoj židle s pracovním názvem Rocket, která bude mít zcela nové charakteristiky. Výstupem projektu je funkční prototyp exkluzivní židle.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Implementace SW řešení za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny společnosti PROWORK spol. s r.o.“ reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027526, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je digitalizace společnosti PROWORK spol. s r.o., a to prostřednictvím implementace SW a HW řešení za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny. Výstupem projektu bude 1 informační systém modulárního typu. Jednotlivé moduly vytvoření funkční propojený celek umožňující efektivnější chod firmy.


Instalace FVE na objekt společnosti PROWORK spol. s r.o.
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002461 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny o velikosti 27 kWp s akumulací. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti.