Odstoupení od kupní smlouvy

Tento vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s obchodní společnost PROWORK spol. s r.o. je vypracován souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. 

Adresát: PROWORK spol. s r.o. se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 62362496 

    Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu následujícího zboží:

    Způsob vrácení (pouze v původní krabici, příp. jiném kartonu)


    Kupující odesláním stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro spotřebitele, zejména s čl. 5 obchodních podmínek upravujícím náležitosti odstoupení od kupní smlouvy, náležitosti zabalení vráceného zboží apod.

    Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.