Impregnace na textil HG, 300ml sprej

je účinný značkový impregnační prostředek na látkové potahy a čalounění v interiéru. Je vhodný k ošetření potahů HX, BX, AX, FX.

Použití

Impregnace HG chrání dlouhodobě textilní povrchy včetně autosedaček, sedaček a koberců před kapalinami, skvrnami a znečištěním. Vydatnost 1–2 m2.

Návod k použití

– používejte pouze na suché čisté povrchy
– zajistěte důkladné větrání prostoru při nástřiku
– před první aplikací proveďte zkoušku na nenápadném místě a nechejte zaschnout
– dózu důkladně protřepejte a provádějte nástřik ze vzdálenosti cca 20cm
– nanášejte krátkými souvislými nástřiky nejprve ze strany na stranu a pak svisle (křížový nástřik)
– zabraňte přesycení látky roztokem
– nechte minimálně 12 hodin schnout
– v zájmu zachování účinku pravidelně opakujte (cca po 2 měsících)

490,00  s DPH

Produkt HG impregnace je výrobcem řádně klasifikován, značen a vybaven bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Výrobce ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

Bezpečnostní upozornění

– používejte pouze v dobře větraných prostorech
– aerosol je extrémně hořlavý
– vdechování par může způsobit ospalost a závratě
– zamezte styku s kůží
– zákaz kouření při aplikaci
– uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení
– nestříkejte do otevřeného ohně
– uchovávejte mimo dosah dětí
– nádobka je úpod stálým tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50st.C
– prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně